Lista składa się z 2384 fraz

 

radioizotopy w leczeniu bolesnych przerzutow do kosci
.Zaleta-nie w szkielecie osiowym.To idealna podstawa do za-mi 153Sm-EDTMP są stosunkowo szybki początek dzia-stosowania długotrwale działających leków, jakimi sąłania oraz mniejsza mielotoksyczność niż strontu 89Sr.preparaty izotopowe, o ...

Brockway Connie Niebezpieczny kochanek 03 Zakochany m ciciel
. Teraz już nie musisz tracić czasu, zastanawiając się nad rodzajem zemsty.Merrickowie mogą się wspaniale zemścić, moja miła.Gdy tylko wrócisz doLondynu, możesz donieść władzom, że Thomas McClairen wrócił na angielskąziemię.Spojrzała na ...

sutra niezliczonych znaczen
.Złożą oni niezliczone asamkhjeje ogromnych przy-siąg i wielkich ślubowań, naturalnie z początku na etapie zwykłegoczłowieka i obudzą wielkie pragnienie uśmierzania cierpień wszyst-kich żyjących istot.Urzeczywistnią wielkie współczucie, ...

Kampania na Ukrainie
.Następnego dnia (28 września) tabor koronny przeprawiono na wschodni brzeg rzeki i ustawiono nadrodze przypuszczalnego odwrotu nieprzyjaciela.Po sformowaniu w czworobok ufortyfikowano go.Rosjanie i Kozacy również rozbudowywali swe umocnienia i urządzali ...

Z pamiętnika Lucyfera
.Takiego kry-zysu jak ten nie widzieliśmy jeszcze od czasu wyjścia z Egiptu.W JerozolimiePogrążyliśmy się w naszej pracy, a tutaj, w Jerozolimie, wydarzenia biegną szyb-ko.Gdy nastał wieczór, Kajfasz wpadł w prawdziwą wściekłość z powodu wyda-rzeń ...

ks. T. Dajczer Rozważania o wierze
.Chrystus włącza się w nasze życiew sposób tak doskonały, że to On kocha drugiego człowieka moją miłością, a ja kochamJego miłością.Nie ma tu jakiegoś rozdzielenia ni alienacji, przeciwnie, dzięki temu, żeChrystus jest we mnie, ja staję się sobą - ...

Masłowska Paw Królowej
. Rzeczywiście, te Koniesą świetne - zgodnie twierdzi Stanisław Retro, a korzystając z pójścia przez Szymona dotoalety mówi do stojącej za barem kobiety czy nóż ma czy scyzoryk jakiś pożyczyć muna chwilę do ręki, ona mówi, że nie może tego zrobić ...

rt36
.See Notes and Definitions.Source: Annual Business Inquiry, Office for National StatisticsGross value added in manufacturing:1 by size of local unit, 199713.6Percentages and millionPercentage of gross value added by number employed2Total1,000 (=100%)1 19 20 49 ...

art 12 2009
.Powinien nim być Minister Finansów,nie zaś także inni ministrowie, w tym np.Minister Rozwoju Regionalnegolub Minister Gospodarki.Wydaje się, że nowa ustawa o finansach publicz-nych przyjęła liczne rozwiązania, które dają nadzieję, że tak się w ...

Odpowiedzi
.in.adresów powrotu, pozwalających programo-wi  zorientować się do którego miejsca ma wrócić po zakończeniu jednegoz wywołań rekurencyjnych.Wielokrotne rekurencyjne wywołanie podprogramów sprawia, że wpamięci występuje wiele takich ...

Stosowanie materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
.Twardością H materiału nazywamy opór, jaki materiał stawia przy wciskaniu weńinnego materiału lub zarysowaniu materiału ostrzarni.Znając twardość można określićwytrzymałość na rozciąganie oraz właściwości sprężyste i plastyczne ...

Krystyna Naumowicz Podstawowe zagadnienia turystyki(1)
.Stąd teżcharakter podmiotów rynkowych oraz stosunków między nimi jest ściśle związany zwarunkami lokalnymi.Warunki te, wpływając bezpośrednio na charakter ruchuturystycznego, są również podstawą wystąpienia dwóch innych kryteriów ...

16 (2009)
.3MAJUMDAR (1969: 57 58).4MAJUMDAR (1969: 71). NR 16 (2009) EPIZOD POKONANIA PRZEZ KRYSZN WʯA KALIJI 49zabicie Kansy.Pokonanie Kaliji stanowi treS aktu IV, w caoSci poSwiconegotylko temu wydarzeniu.Kalijadamana jest jednym z trzech opisanych w ...

Spraque de Camp Lyon Conan Szermierz
. Wiem, czyja to była siedziba&  wyszeptała Marala.Mierząc wzrokiem okolicę, Conan powiedział: Kiedy przetniemy tę równinę i rzekę, znajdziemy się niedaleko aquilońskiej granicy.Biegnie onaszczytami owego górskiego grzbietu, tam na ...

1 balladyna 1
.Lękaj się drzewa!Lękaj się kwiatu!Każda lilija albo róża białaI na ślubie,i po ślubieBędzie plamami szkarłatuNa wszystkich liściach czerwona.Idz.wez ten dzbanek.ja ciebie nie zgubię.Ale natura zbrodnią pogwałconaMścić się będzie  idz ...

Aronson Elliot Czlowiek istota spoleczna
.132 Psychologiczne następstwaniedostatecznego uzasadnieniawłasnego postępowaniaZmiana postaw, jako środek redukowania dysonansu, zachodzi, oczywiście, nietylko w sytuacjach podecyzyjnych.Może ona następować w niezliczonych sytuacjachinnego ...

USTAWA z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci
.Art.79.Kto wbrew przepisom ustawy:1) nie poddaje rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemurewidentowi albo nie dopuszcza go ...

jak uczyć o społecznej odpowiedzialnoœci z równoważonym rozwoju
.re mogą być przecież efektem wyzysku pracujących przy ich wytwarzaniu ludzi.Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na przedstawianie rzeczywistościW podobny sposób naszej uwadze uchodzi wpływ na środowisko wyrzucanejz perspektywy ...

Ustawa CIT 2012
.81/123bowego.Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za danyrok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.1g.Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 7oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani ...

1 balladyna 1
.idzmy! ścisnąć szyki!Nadzieja w męstwie. Niech zaczną łuczniki!!.Wychodzi z wojskiem.SCENAIIINamiot Balladyny.KOSTRYN i BALLADYNA w zbrojach  z hełmami zapuszczonymi wchodzą na scenę.KOSTRYNZostań w namiocie, nie wychodz na pole,Bo, jak ...

Wyklad 08
.DrzewaRównoważne definicje drzewa wolnego (przypomnienie):" Acykliczny, spójny graf nieskierowany," Graf nieskierowany, w którym każde dwa wierzchołki łączy ze sobą dokładnie jedna ścieżkaprosta," Graf nieskierowany, w którym każda ...

1 cham 1
.Umilkł i z oczami wlepionymi w książkę zamyślił się.Myślał nad tym, kto to być może tenSyon? Musi król jaki, a może i pan bardzo bogaty, kiedy jemu święta książka ozdobnyprzybytek przygotowywać nakazuje.Co znaczy: ozdobny przybytek, rozumiał i ...

Strona 1 / 1091 , 2, 3, 4, 5 ... 109